OJ-Gruppen

klocka

2019: Swede Electronics AB förvärvar den danska firman epc-Technology A/S i Horsens med sina tre affärsområden – batteriladdare under namnet Powercharge, övervakningssystem för fjärrvärme och sourcing av kundunika elektronikprodukter, plast- och metallämnen.

2017: Profcon AB förvärvade den 1:a April 100% av On Control AB i Dalsjöfors med Micael Andersson tillsatt som ny VD.

2016: Olsson & Jansson AB, Profcon AB och Swede Electronics AB flyttade den 1:a December från Nås till nya fräscha produktions och kontorslokaler i Vansbro.

2016: Profcon Electronics AB och Telefrang AB gick den 1:a oktober samman i ett gemensamt bolag under namnet Profcon AB, med Micael Andersson som ny VD.

2016: Svetslego AB förvärvade 100% av Samhalls mekaniska verksamhet i Vansbro. Olsson & Jansson förvärvade samtidigt Samhalls fastighet.

2013: Svetslego AB köpte 100% av Profilvågen.

2012: Den tjugonde december köpte Profcon Electronics AB 100% av
Omicron Software Systems AB.

2012: Den första september köpte Profcon Electroncis AB 100% av
Telefrang AB i Göteborg.

2011: Profcon Electronics AB öppnade ett försäljningskontor i Farsta.

2008: Gruppen omsatte 21,5 MSEK.

2005: Fastigheten i Vansbro köptes (2000 m2).

2004: Gruppen omorganiserades så att O & J blev moderbolag för alla bolagen.

2002: Svetslego i Vansbro startades.

1999: Profcon Electronics AB integrerades i gruppen och flyttade in i lokalerna i Nås.

1988: O & J köpte fastigheten i Nås (700 m2)

1982: Verksamheten utökades med elektronikutveckling och dotterbolaget
Swede Electronics AB bildades.

1980: Olsson & Jansson Mek. AB bildades. Inriktningen var utveckling och
produktion av mekanik.

 

Olsson & Jansson AB Swede Electronics AB Profcon AB SIOX Solutions Svetslego AB Profilvågen On Control AB