Swede Electronics AB med huvudkontor i Vansbro, har förvärvat EPC Technology A/S i Horsens, Danmark.

EPC-technology har tre affärsområden – batteriladdare under namnet Powercharge, övervakningssystem för fjärrvärme­ och sourcing av kundunika elektronikprodukter,  plast- och metallämnen.

 

Swede Electronics är en av de ledande leverantörerna av batteriladdare till hjälpmedels­sektorn i Norden och industrin.

 

EPCs produktprogram kompletterar Swede Electronics sortiment väldigt bra och med förvärvet blir vi den ledande leverantören av högkvalitativa batteriladdare till den Nordiska hjälpmedelssektorn. Med verksamhet i Danmark kommer vi närmare våra europeiska kunder och kan supportera dem på ett bättre sätt.

De två affärsområdena – övervakning av fjärrvärmesystem och inköp av kundspecifika produkter kommer att fortsätta som vanligt från EPC-technology i Danmark.

 

EPC Technology a/s blir ett helägtbolag till Swede Electronics AB, som är en del av
OJ-gruppen med säte i Vansbro i Dalarna.