Powercharge Battery Optimizer är en ny innovation inom batteribalanserare, som effektivt utjämnar och underhåller batterier i seriekopplade installationer. Optimizern, som är både effektiv och lätt att använda, utjämnar batterierna under laddning, urladdning och viloläge. Det är en effektiv design som gör att utjämning kan åstadkommas genom att överföra energi från det starkaste batteriet till det svagaste, med minimal energiförlust.

Optimizern kan användas på alla seriella batterisystem, oavsett konfiguration, och är lätt att installera. Effektiviteten av utjämningstekniken har dokumenterats. Oberoende tester visas betydande förbättringar av både batteriets livslängd och dess kapacitet. Batteriernas kapacitet beror till stor del på kapaciteten hos det svagaste batteriet i installationen. Powercharge Optimizer ser till att alla batterier i installationen är utjämnade.

Batteriets livslängd förlängs då både över- och underladdning förhindras. Utjämning med Powercharge Battery Optimizer minskar risken för felaktig laddning av batterier, vilket förlänger batteriets livslängd. Till skillnad från vanliga shuntutjämnare fungerar Powercharge Optimizer under laddning, urladdning och viloläge. Powercharge Battery Optimizer är en effektiv utjämnare som överför energi mellan batterier med minimal energiförlust, till skillnad från vanliga shunt-utjämnare som leder bort överskottsenergi genom att omvandla den till värme. Powercharge

Optimizer är designad för att användas oavsett antalet batterier i installationen.

Datablad (pdf) >>

Manual (pdf) >>