TC FAS 2/5:

  • tc-fas-2

TC-FAS 2

Batterispänning: 24V Laddningsström: 6A till 16A Några av TC-Fas 2 fördelar: Helautomatisk Lampor för laddningsstatus och felindikering Totaltidsövervakning Kortslutnings- och polvändningssäker Dubbelt överhettningsskydd Klarar djupurladdade batterier Automatisk polvändning Bärvänligt handtag Lång livslängd – pålitlig Servicevänlig [...]

  • tc-fas-5

TC-FAS 5

Batterispänning: 12V till 24V Laddningsström: 4A till 8A Några av TC-Fas 5 fördelar: Helautomatisk Kompakt tyristorstyrd laddare Lättavlästa lampor för laddningsstatus Kortslutningsäker Polvändningssäker Dubbelt skydd mot överhettning Klarar djupurladdade batterier Lång livslängd – pålitlig Servicevänlig [...]